Sorry, your browser does not support JavaScript!

LEVERINGS­VOORWAARDEN / INKOOP­VOORWAARDEN

De FHI algemene inkoop- en leveringsvoorwaarden zijn voor alle divisies van Hirschmann Multimedia van toepassing: Multimedia Products, Provider Solutions, Multimedia Solutions en Network Solutions.

INKOOPVOORWAARDEN
Op al onze aankopen zijn de FHI Algemene Inkoopvoorwaarden 2010, uitgegeven door FHI, federatie van technologiebranches, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 40507574, van toepassing.

LEVERINGSVOORWAARDEN
Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de FHI Algemene Leveringsvoorwaarden 2020, uitgegeven door FHI, federatie van technologiebranches, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 40507574, van toepassing.

Een exemplaar van de voorwaarden zenden wij u desgewenst toe.

X
X